Ikääntymiseen liittyvä makuladegeneraatio

AMD (Age related macular degeneration) on rappeuttava silmäsairaus, joka johtaa näön menetykseen. AMD on yleisin näköongelmien syy yli 60-vuotiailla. AMD johtuu makulan vaurioitumisesta. Makula on verkkokalvon osa, joka vastaa terävästä, keskeisestä näöstä ja värinäöstä. Joissakin tapauksissa AMD etenee hitaasti ilman, että ihmiset edes huomaavat sitä. Toisissa tauti etenee nopeammin ja voi johtaa molempien silmien näön menetykseen. Ikääntymisprosessin aikana AMD-potilaat menettävät vähitellen kykynsä terävään keskinäköön. Tautia esiintyy “kuivana” ja “märkänä” muotona. Noin 90 prosentilla AMD-potilaista on “kuiva” AMD-tyyppi.

AMD:n lisääntyneen riskin arviointi mahdollistaa taudin ennaltaehkäisyn ja varhaisen diagnosoinnin. Varhainen diagnoosi on elintärkeää taudin etenemisen ja näön menetyksen viivästyttämiseksi.

89 €
Shopping Cart